Phần mềm kế toán Fast Accounting 11

PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST ACCOUNTING 11

Bảng giá phần mềm và dịch vụ phần mềm kế toán Fast Accounting có hiệu lực từ ngày 01/01/2015

 • FA11 - Dịch vụ

 • VND6.000.000 bản quyền
  • 12 Phân hệ
  • 01 CSDL máy chủ
  • 02 Máy trạm
  • 01 Năm miễn phí bảo trì
  • Hỗ trợ từ xa

 • FA11 - Thương mại

 • VND8.000.000bản quyền
  • 13 Phân hệ
  • 01 CSDL máy chủ
  • 02 Máy trạm
  • 01 Năm miễn phí bảo trì
  • Hỗ trợ từ xa

 • FA11 - Xây lắp

 • VND10.000.000bản quyền
  • 14 Phân hệ
  • 01 CSDL máy chủ
  • 02 Máy trạm
  • 01 Năm miễn phí bảo trì
  • Hỗ trợ từ xa

 • FA11 - Sản xuất

 • VND12.000.000bản quyền
  • 16 Phân hệ
  • 01 CSDL máy chủ
  • 02 Máy trạm
  • 01 Năm miễn phí bảo trì
  • Hỗ trợ từ xa

(*) Đây là bảng giá cho phần mềm đóng gói, không chỉnh sửa. Đối với các dịch vụ chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu đặc thù cũng như đào tạo chuyên sâu vui lòng liên hệ với INTA để biết thông tin chi tiết.

Các sản phẩm và dịch vụ kèm theo:

 • Phí license cho máy trạm: 1.000.000 VND/máy
 • Phí cài đặt online: 2.000.000 VND/lần (áp dụng cho các Công ty ngoại tỉnh)
 • Phí thuê chỗ đặt dữ liệu SQL online: 500.000 VND/quý (miễn phí quý đầu tiên)
 • Phí đào tạo sử dụng phần mềm tại chỗ: 1.000.000 VND/buổi (chưa bao gồm chi phí đi lại, ăn ở ngoại tỉnh)
 • Phí bảo trì: 20% tổng giá trị bản quyền (tối thiểu 2.000.000 VND)/năm
tuvan

Gửi tin nhắn qua email
[email protected]

dangki

Đăng ký để được
Tư vấn trực tiếp